No show

No show

Invoering no-show tarief

Het komt steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnen. Op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hebben wij daarom een ‘no-show’ tarief ingevoerd.

Waarom een no-show tarief?

Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur, maar ook steeds meer mensen komen zonder bericht niet opdagen. In de tijd die voor u gereserveerd stond had de huisarts, praktijkondersteuner of assistente ook iemand anders kunnen helpen. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meldt dit dan indien mogelijk uiterlijk 1 werkdag van te voren (maandag t/m vrijdag) telefonisch bij de assistente op nummer 0492-522083. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt zo nodig direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Dit geldt ook voor afspraken die u maakt via de website. Er wordt bij tijdige afzegging géén no-show tarief berekend.

De hoogte van het no-show tarief

Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de medewerkers. Het tarief is €20. Hier vallen ook alle consulten bij de assistentes en praktijkondersteuners onder.

Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt de no-show factuur niet.

 

 Translate »
Call Now Button